Den vesle ladogaselen Montja

En naturvernopplevelse

Deichmanske i Nydalen sto i september som vertskap for et norsk/russisk kultur og naturvern prosjekt som presenterte nordisk natur gjennom karelsk kunst og barnelitteratur. Koronaepidemien var på et kortvarig tilbaketog og tredjeklassinger fra Nordpolen skole i Oslo fikk oppleve karelsk kultur på nært hold og selv øve seg på å bli kunstnere. Barneboken som prosjektet bygger på, med tegninger av norske og karelske barn, er gitt som gave til Barnekunstmuseet og kan brukes i våre lokaler.


Som barn drømte den karelske forfatteren Tatiana Dudinova om å skrive en bok om blomster og feer og blomsterfeer som bor i de endeløse og dype karelske skogene. Som voksen skrev hun boken om Den vesle ladogaselen Montja. Det er en bok for barn om alle de vidunderlige tildragelsene som skjer nettopp i de langstrakte og overveldende karelske skogene. Samtidig er det en bok som på nennsomt vis formidler til barn at det er viktig å beskytte den skjøre naturen her i nord.


Boka er nå oversatt til finsk, svensk og norsk og ble i september gitt til skolebarn fra Nordpolen skole i Oslo og Sverige som et ledd i et russiskinitiert kultur- og naturvernprosjekt. Norske og russiske barn har vært med på å illustrere boka. Tanken bak prosjektet er at naturen i alle landene er den samme, med samme skjørhet og sårbarhet og samme behov for beskyttelse. Utgiverne håper at boken skal kunne brukes til å skape bevissthet rundt miljøspørsmål også blant kommende generasjoner i de nordiske landene og kanskje inspirere både barn og voksne til å tenke i de samme baner.


Ikke hørt om Karelia? Det er det første landet du kommer til om du reiser østover fra Finland og inn i Russland. Karelia er en autonom republikk i Den russiske føderasjonen og er kulturelt en blanding mellom det nordiske, særlig det finske, og det russiske. Karelerne snakker et språk som minner mye om finsk, men republikken er også preget av russisk innvandring. Naturen ligner svært mye på den man ellers finner i Norden. Og den er skjør og sårbar og trenger beskyttelse.

Det var Sodeistvie, en karelsk uavhengig organisasjon som sparket i gang prosjektet om å få boka oversatt til norsk og svensk. Samtidig ønsker de å presentere nåtidig karelsk kunst og slå et slag for naturvern i hele den nordiske regionen. Sodeistvie, gjennom direktøren Ilona Kosheleva, søkte penger gjennom Presidentens Fond, sørget for oversettelse av boka og inviterte norske barn til å møte både forfatteren Dudova og flere karelske kunstnere.


--Vi ønsker å bidra til at også norske barn lærer om naturvern i Karelia og la norske barn få oppleve noe av karelsk tankegang og kultur, forklarte Kosheleva om drivkraften bak prosjektet.


Opprinnelig var planen at alle kunstnerne fra Karelia skulle komme til Oslo og møte norske skolebarn og undervise både i litteratur og kunst. Det satte imidlertid korona-pandemien og innreiserestriksjonene en effektiv stopper for. I stedet ble det kunstklasser med digital tilstedeværelse av Julia Korosova og Nelly Grigorijeva under ledelse av den norske kunstneren Rolf Flatmo. Tatiana Dudinova fikk presentert boken sin via et filmet intervju, men prosjektansvarlig Olav André Manum sto for opplesning og diskusjon med barna fra Nordpolen skole. Det hele fant sted på Deichmanske bibliotek i Nydalen og ifølge lærer Hedda Elisabeth Sætre «storkoste barna seg.»


Det ble film, opplesning og diskusjon, men barna likte nok aller best utstillingen med fargerik karelsk kunst og undervisningstimene hvor de selv fikk prøve seg på å lage bilder inspirert av de karelske kunstnerne. I tillegg til de to nevnte damene, deltok også kunstneren Vladimir Lobanov med bilder til utstillingen.


Tre klasser fra tredjeklassetrinnet ved Nordpolen skole var med og fikk i tur og orden møte Montja, den vesle ladogaselen, delta i tegne/malekurs og se en utstilling av samtidskunst fra Karelia om karelsk natur. Utstillingen ble hengende over to dager og de ansatte ved biblioteket oppfordret bibliotekets besøkende til å stikke innom og se utstillingen. Men deler av utstillingen kan fremdeles sees i biblioteket i Nydalen. Når det er åpent, altså.


Samtlige prints ble gitt til biblioteket i Nydalen. Der ønsker bibliotekarene å skape en permanent utstilling av karelsk kunst til glede for alle besøkende, men kanskje særlig barn. Forhåpentligvis gikk barna derfra med en økt bevissthet om naturens mangfold og mystikk og at vi må ta godt vare på den. Uansett fikk de nok en bekreftelse på at bibliotekene i Norge er en kulturinstitusjon det er verdt å hegne om.


To eksemplarer av boken er gitt i gave til Barnekunstmuseet og kan brukes der til inspirasjon for våre besøkende.


Norske Lynn Moltzau laget to filmer om prosjektet. Disse kan du finne her: Facebook og her: Facebook


Boken som helhet finner du her:

http://sodeistvie.karelia.ru/sohranim_prirodu_severa_dlya_nashego_buduschego/4364308652/2020/4842460216/


Fotografiene er tatt av Lynn Moltzau og viser situasjoner fra arrangementet på Nydalen bibliotek.